Jaarverslag medezeggenschapsraad (MR) 2018-2019
Elk schooljaar schrijven we een eindverslag over onze activiteiten en doelen. Lees wat we afgelopen schooljaar hebben bereikt ...