Aan het begin van elk schooljaar ontvangt u het lesrooster. Als het lesrooster verandert, krijgt u een nieuw rooster.
U kunt dan volgen wat er die dag gedaan wordt op school.
We werken met een lesrooster waarbij het cognitieve gebeuren vooral in de ochtenduren plaatsvindt
en de creatieve vakken en gym ‘s middags worden aangeboden.

Meer informatie over
CED leerlijnen
Mediawijsheid
Rekenen
Sociaal emotionele ontiwkkeling
Taal en lezen
Extra activiteiten