De zorg voor leerlingen met een speciale behoefte...
Onze zorg is niet afhankelijk van wat een leerling wel of niet kan. We willen elke leerling zo optimaal mogelijk begeleiden. Dat doen we met een team dat niet alleen bestaat uit leerkrachten, maar ook uit: onderwijsassistenten, leraaronder-steuners, vakleerkracht voor gymnastiek, orthopedagoog, intern begeleider, speltherapeut, logopediste, muziekleer-krachten, kinderfysiotherapeuten, administratief medewerker, conciërges, psychologisch assistente, maatschappelijk deskundige en de schoolarts. We maken ook gebruik van de diensten van de logopediste, ergo- en fysiotherapeut vanuit de Twentse Zorgcentra, met name gericht op de leerlingen uit de onderwijs-zorggroepen.
We bieden de zorg in een omgeving die speciaal ingericht is voor ons type leerling.

De directie van de Dr. Herderschêeschool bestaat uit
Arjo van der Weerd; directeur
Bas Hesselink; adjunct directeur

Onderwijsondersteunend personeel
Wies Walter; orthopedagoog
Inge Frazer; intern begeleider
Jose Floris; psychologisch assistente
Henrieke Willems; didactisch specialist
Jeroen de Romph: gymleerkracht
Katja Slot: logopedist
Ingrid Overmars; speltherapeute
Monique von Piekartz; administratief medewerkster
Angie Burer; muziekvakdocent
Luc Masselink; conciërge
Arsen Issa; conciërge

Leerkrachten
Agnes Kruders
AnneMarie Hutten
Christa Bloemink
Maaike Dekker
Irma Webbink
Dinet Ruiter
Marion Bouwmeester
Ellen Broekhuis
Stefanie Moreno
Mirjam Nobbenhuis
Henrieke Willems
Paula Weersink
Rianne Kuipers
Anke Mazeland
Mariska Hulshof

Onderwijsassistenten
Nolly van Dijk
Marion Sulmann
Annet Lammertink
Ellen Perik
Nicolette Ticheler
Rolien Slooijer
Annie Albersen
Renate Verberne
Linda Jansen
Nancy Rouwenhorst
Lianne Bosch
Ankelien Mepschen
 
Leraarondersteuners
Petra Vlijt

Stagiaires
De Dr.. Herderschêeschool biedt het hele jaar door aan stagiaires van verschillende opleidingen (o.a. van MBO/ HBO opleidingen, zoals Pabo’s) de mogelijkheid om het vak te leren.