Vakantie
Zomervakantie, 6 juli 2020 t/m 14 augustus 2020
Herfstvakantie, 12 oktober 2020 t/m 16 oktober 2020
Kerstvakantie, 21 december 2020 t/m 1 januari 2021
​Voorjaarsvakantie, 22 februari 2021 t/m 26 februari 2021
​Meivakantie, 26 april 2021 t/m 7 mei 2021 (inclusief Koningsdag en Bevrijdingsdag)
Goede vrijdag, 2 april 2021
Pasen, 5 april 2021
Hemelvaart, 13 en 14 mei 2021
Pinksteren, 24 mei 2021
​​Zomervakantie, 12 juli 2021 t/m 20 augustus 2021

Studiemiddagen en studiedagen (leerlingen vrij)

Elk schooljaar zijn er studiedagen gepland, waarop het schoolpersoneel zich intern bezighoudt met een speciaal onderwerp of andere instellingen, landelijke studiedagen, congressen etc. bezoekt.

Het doel van deze studiedagen is deskundigheidsbevordering van het personeel en verbetering van het onderwijs op onze school.

Vanaf dit schooljaar is enkel 1 studiedag. Daarnaast zijn er 10 studiemiddagen waarop de leerlingen om 12 uur vrij zijn.

Op deze middagen hebben de leerlingen vanaf 12 uur vrij:

 • Donderdag           10-09-2020
 • Dinsdag                06-10-2020
 • Donderdag            13-11-2020
 • Maandag              14-12-2020
 • Woensdag             13-01-2021
 • Maandag               15-02-2021
 • Donderdag            11-03-2021
 • Dinsdag                 20-04-2021
 • Vrijdag                   21-05-2021
 • Woensdag             16-06-2021

Op deze dag zijn de leerlingen de hele dag vrij

 • Woensdag                 31-03-2021