Samen met u wordt het onderwijs een stuk leuker! Daarom hebben wij een medezeggenschapsraad, een ouderraad en vragen wij uw hulp bij allerlei activiteiten. Ook kan PGB bij  ons op school worden ingezet...