Ouders melden hun kind niet rechtstreeks aan, maar bij het Samenwerkingsverband waar onze school onder valt: SWV
Twente noord. De school, via het eigen zorgteam, is echter gaarne bereid u daarbij te ondersteunen.

Adres SWV: Bosrand 6, 7602 CH, Almelo.
Telefoonnr.: 0546-863226.
Email: info@swv-twentenoord.nl.
Directeur: Kees Hendriks.
 
Wilt u meer weten over de werkwijze van het samenwerkingsverband? Kijk dan op www.swv-twentenoord.nl.
 
Voordat een toelaatbaarheidsverklaring wordt aangevraagd, kunnen ouders de school bezoeken, een rondleiding krijgen en
alvast de nodige informatie ontvangen. Uiteraard kan dat bezoek ook op een ander moment plaatsvinden.
 
Als een kind op onze school wordt geplaatst draagt de trajectbegeleider van het samenwerkingsverband de verantwoordelijkheid om dit proces zo goed mogelijk te laten verlopen.  In dat proces wordt de school ook betrokken.

Eerstverantwoordelijken voor de leerlingzorg
Wies Walter, orthopedagoog
Inge Frazer, leerkracht interne begeleiding

Beschikking
Als een kind aan de criteria voor cluster 3 onderwijs voldoet, zal deze vervolgens toegelaten worden op de Dr. Herderscheeschool. De ouders en de school ontvangen een TLV (toelaatbaarheidsverklaring) van het Samenwerkingsverband. Wanneer de Commissie van begeleiding van de school heeft vastgesteld hoe, waar en wanneer de leerling geplaatst kan worden op onze school, treedt de vertegenwoordiger vanuit de leerlingzorg van de school in overleg met ouders/verzorgers, om de datum van toelating vast te stellen. Vlak voor de plaatsing (meestal voor de zomervakantie) worden leerlingen en ouders uitgenodigd voor een zgn. “wisselochtend”. ouders krijgen informatie over allerlei praktische zaken en de kinderen “draaien” al even mee in de nieuwe groep.