Het coronavirus heeft ons land nog niet verlaten. Intussen neemt het aantal besmette mensen zelfs weer toe. Daarom brengen we onze maatregelen opnieuw even onder de aandacht:

(Onze maatregelen zijn op basis van de landelijke richtlijnen (RIVM/GGD) en in overleg met onze bedrijfsarts)

  1. Als uw kind ernstige ziekteverschijnselen, zoals koorts of benauwdheid, vertoont en/of contact heeft gehad met een coronapatiënt, verzoeken wij u met klem uw kind niet naar school te laten gaan en uw kind aanvullend te laten testen.
  2. Als er gezinsleden zijn met plotseling verlies van reuk of smaak, verhoging, koorts of benauwdheid blijven de kinderen thuis. De gezinsleden laten zich testen. De GGD geeft dan verdere instructies.
  3. Als uw kind van een verblijf uit een van de risicogebieden terugkeert, vragen wij u om uw kind veertien dagen preventief thuis te houden, ook wanneer er nog geen sprake is van ziekteverschijnselen. De risicogebieden zijn de gebieden met code oranje of rood in het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse zaken.
  4. Wanneer uw kind alleen neusverkouden is, een kriebelhoest heeft of beginnende keelpijn en 12 jaar of jonger is, mag uw kind naar school. Testen is dan niet noodzakelijk. Bij koorts, benauwdheid of andere klachten die bij COVID-19 kunnen passen, moet uw kind wel thuisblijven en zich laten testen.
  5. Wij vragen u om buiten de poort van het schoolgebouw uw kind te brengen en te halen.
  6. Als u een gesprek met een van ons wilt, dan maak vooraf een afspraak. Het gesprek vindt dan bij voorkeur online plaats. Belangrijk, wanneer een gesprek op toch op school noodzakelijk is dan mag u geen COVID-19 gerelateerde klachten hebben. Tevens dient u uw naam, telefoonnummer en e-mailadres op te geven voor eventueel bron- en contactonderzoek van de GGD. Scan daarvoor de QR-code bij de ingang van de school in.
  7. Externe professionals zijn welkom wanneer dit van belang is voor het primaire onderwijsproces van de betreffende leerling. Dit kan alleen op afspraak. Het spreekt voor zich dat u ook geen klachten mag hebben en uw gegevens moet achterlaten.

Blijft uw kind thuis om een van bovenstaande redenen? Neem dat zo spoedig mogelijk contact op met de directeur van de school.

Tot slot nog een aantal algemene adviezen

Blijf bij koorts of benauwdheid thuis.
Raak zo min mogelijk de ogen, neus en mond aan.
Was regelmatig uw handen met water én zeep, droog uw handen af met papieren (zak)doekjes.
Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze direct na gebruik weg.